Sierteelt&Groenvoorziening


Sierteelt&Groenvoorziening, het ledenblad van AVBS, verschijnt twee keer per maand en is vandaag het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt.
Het wordt in de buitenlandse pers dan ook regelmatig geciteerd.
In Sierteelt&Groenvoorziening wordt de meer gespecialiseerde sierteeltinformatie gegeven op technisch, bedrijfseconomisch, commercieel en algemeen economisch gebied. Ook wordt up-to-date informatie gegeven inzake de beroepsbelangenverdediging van de professionele siertelers en groenvoorzieners.Tuinaannemerskatern in Sierteelt&Groenvoorziening
Het halfmaandelijks vakblad Sierteelt&Groenvoorziening bevat ook eenmaal per maand een extra bijlage met vakinformatie voor de professionele tuinaannemer. Deze bijlage voldoet aan een grote behoefte aan vakgerichte informatie.

Groenspecial in Sierteelt&Groenvoorziening
De Groenspecial is een jaarlijkse extra bijlage bij Sierteelt&Groenvoorziening. Deze special belicht de teelt en het gebruik van groen in Vlaanderen. Enerzijds komen kwekers aan het woord die duiding geven bij teelt en assortiment en anderzijds lichten groenarchitecten en tuinaanleggers toe hoe zij de hedendaagse groenbeleving gaan
implementeren in de tuin of in openbare ruimtes.
Zowel telers als tuinaannemers worden gehoord over zeer uiteenlopende thema’s zoals “ milieu, modern en eigentijds, onderhoudsvriendelijk en nieuw”. Ook nieuwe
technieken komen in de Groenspecial aan bod.

We maken ons klaar voor de herfst met een nieuwe boeiende editie van de Groenspecial in Sierteelt&Groenvoorziening.


De redactie zet de graag de boomkwekerijen in de bloemen. Ze gaat ook op zoek naar boeiende invalshoeken en naar tal van nieuwe technieken en producten om te belichten. Vertikaal groen, dakgroen, vanggewassen voor zout in openbare groenvoorziening zijn alvast enkele topics die aan bod kunnen komen.

Heeft ook u een boeiend verhaal dat hierbij aansluit of ziet u een goede gelegenheid voor een advertentie contacteer ons dan gerust voor een verdere bespreking.

De Groenspecial verschijnt in editie 16 van 1 oktober. U kunt reserveren tot maandag 15 september. Deadline materiaal 22 september.

Sierteelt&Groenvoorziening 2015.pdf
Sierteelt&Groenvoorziening 2014.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.211.86.24