Sierteelt&Groenvoorziening


Sierteelt&Groenvoorziening, het ledenblad van AVBS, verschijnt twee keer per maand en is vandaag het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt.
Het wordt in de buitenlandse pers dan ook regelmatig geciteerd.
In Sierteelt&Groenvoorziening wordt de meer gespecialiseerde sierteeltinformatie gegeven op technisch, bedrijfseconomisch, commercieel en algemeen economisch gebied. Ook wordt up-to-date informatie gegeven inzake de beroepsbelangenverdediging van de professionele siertelers en groenvoorzieners.Tuinaannemerskatern in Sierteelt&Groenvoorziening
Het halfmaandelijks vakblad Sierteelt&Groenvoorziening bevat ook eenmaal per maand een extra bijlage met vakinformatie voor de professionele tuinaannemer. Deze bijlage voldoet aan een grote behoefte aan vakgerichte informatie.

Groenspecial in Sierteelt&Groenvoorziening
De Groenspecial is een jaarlijkse extra bijlage bij Sierteelt&Groenvoorziening. Deze special belicht de teelt en het gebruik van groen in Vlaanderen. Enerzijds komen kwekers aan het woord die duiding geven bij teelt en assortiment en anderzijds lichten groenarchitecten en tuinaanleggers toe hoe zij de hedendaagse groenbeleving gaan
implementeren in de tuin of in openbare ruimtes.
Zowel telers als tuinaannemers worden gehoord over zeer uiteenlopende thema’s zoals “ milieu, modern en eigentijds, onderhoudsvriendelijk en nieuw”. Ook nieuwe
technieken komen in de Groenspecial aan bod.

De redactie van Sierteelt&Groenvoorziening kon ons net wat meer vertellen over de inhoud van het nummer 10 dat op 1 juni verschijnt. Alles over ‘SOFTWARETOEPASSINGEN’ staat centraal in dit themanummer.


Als u zelf een app aanbiedt dan nodigen we u uit om deze informatie snel door te sturen naar de redactie: info@avbs.be

Een overzicht:

Sierteelt en boomkwekerij
ICT Algemeen – QR Codes
Cloud software
Etikettering in combinatie met facturatie
App’s vanuit de bedrijven
Software voor gesofisticeerde bedrijfsprocessen + nieuw serreproject en High Tech (PCS)
Bedrijfsregistratiesysteem toegepast door VMS
Bedrijfsautomatisering met GPS-sturing (boomkwekerij De Bruyn)
Digitale kaarten van Vlaanderen en bodemgesteldheid
Nuttige websites voor land- en tuinbouw
Tracking en tagging van planten
Tuinaanleg
Jobregistratiesysteem ‘Want to work’ in de tuinaanleg
Opmeten en uitzetten van werven.

Sierteelt&Groenvoorziening is het actuele blad voor siertelers, boomkwekerijen, tuinaanleggers en groenvoorziening, met nieuws en nuttige achtergrondinfo over eigen sector.

Misschien vindt u in deze inhoud wel een goede link naar uw activiteiten of misschien ziet u in deze periode ook wel een goede reden om in Sierteelt&Groenvoorziening te adverteren?

Groene pagina's 2014.pdfSierteelt&Groenvoorziening 2014.pdf
Sierteelt&Groenvoorziening 2014.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.211.68.53