Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen≠ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Betreft: "Management&Techniek" nr. 21 van 5 december 2014

Dossier : Veiligheid in de land- en tuinbouw

Mevrouw,
Mijnheer,

Onderstaand bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.400 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Fokwaardeschatting 2014,3 (VVS) – 1 pag.
Topigs – gesprek over fusie met Noors bedrijf Norsvin – 3 pag.

Rubriek Rundvee
Melkrobot Fullwood (toelichting + reportage bij Nederlands bedrijf) – 2 pag.

Rubriek Pluimvee
Drinkwatermedicatie – 2 pag. (m.m.v. Proefbedrijf Pluimveehouderij)

Rubriek Akkerbouw
Gereduceerde bodembewerking/groenbedekkers bioteelt (artikel 5 i.k.v. Studiedag Bodem, NutriŽnten en compost – ILVO) – 2,5 pag.
Interpom – 2,5 pag.

Rubriek Groenten
De industrieteelt van prei (inclusief rassenkeuze) (PCG) – 2 pag.
Bedrijfsreportage kropslateler Kurt Michiels (n.a.v. symposium BB/LAVA op 18&19/11) – 2 pag.

Rubriek Mechanisatie
Persconferentie Ropa (18 – 19 november) – 2 pag.
Persconferentie Maschio (20 – 21 oktober) – 1 pag.

Rubriek Economie / Energie / Constructie / Media
Apps beschrijving 5: Hazera uien + app on/off elektriciteit - 1 pag.
Oogstdemo maÔsstro – 1 pag.

Rubriek ‘In beeld’
De Vos Agri – 1 pag.

DOSSIER : Veiligheid in de land- en tuinbouw – 14 pag.
Inleiding, situering, cijfers en analyse van ongevallen, werking van Preventagri
Veiligheid in de tuinbouw
Gevaren van mest- en kuilgassen (Varkensloket / ADLO)
Gevaren van bewegende delen van machines
Gevaren in de omgang met runderen
Gevaren voor de gezondheid van stof en stofemissies (ILVO)
Gevaren van vallen en struikelen

Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder.

Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met dinsdag 25 november.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.


VROEGBOEKACTIE AGRIFLANDERS: Beursspecial Boer&Tuinder 9 januari 2015
Exclusief voor de standhouders
10% korting op alle vaste formaten i.f.v. aankondigen beursaanwezigheid
Gratis Bannertjes volgens gereserveerd formaat
Kans om het gereserveerde formaat zonder meerprijs te verdubbelen
Vroegboekactie loopt tot en met 5 december 2014

Management&Techniek 2014.pdf
Management&Techniek 2015.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.167.175.240