Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen≠ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Onderstaand bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.400 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Vruchtbaarheidsindex 2014,4 (VVS) – 1 pag.
EU-project dierenwelzijn -EUWELNET (ILVO) – 2,5 pag.
(o.v.) Focusrapport varkenshouderij 2013 (Landbouw en Visserij) – 3 pag.

Rubriek Rundvee
Nieuwe onderzoeksstal melkvee ILVO – 2 pag.

Rubriek Akkerbouw
Effecten niet kerende grondbewerking – organische bemesting (artikel 2 i.k.v. Studiedag Bodem, NutriŽnten en compost – ILVO) – 3 pag.
Onkruidbestrijding tarwe + bladluizen – Deel 2 (LCG) – 3 pag.

Rubriek Groenten
Bedrijfsreportage veldslateler Johan Vanackere – Westrozebeke (n.a.v. Symposium BB/LAVA) – 2 pag.
Professionele Open Velddag – Proefbedrijf Biologische Landbouw (Inagro) – 2 pag.

Rubriek Mechanisatie
Persconferentie Claas (2 – 3 juli) – 2 pag.
Persconferentie Landini (7 – 8 oktober) – 1,5 pag.
Druivenplukker Braud / New Holland in de Apostelhoeve (Nl.) – 2 pag.

Rubriek Economie / Energie / Constructie / Media
Apps: beschrijving 4: afmeting bepalen van houw perceel (Unifarm) – 1 pag.
Wat te doen bij stroomonderbreking? Stroomaggregaten technisch bekeken (ISP) – 2 pag.

Rubriek ‘In beeld’
Bietenreiniger aan het werk (Ropa) – 1 pag.

DOSSIER : Verenigd Koninkrijk (IFAJ 2014)

Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder. Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met dinsdagmiddag 28 oktober.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.


BEURSSPECIAL INTERPOM in Boer&Tuinder
Exclusief voor de standhouders
10% korting op alle vaste formaten i.f.v. aankondigen beursaanwezigheid
Beursspecial Boer&Tuinder – editie 14 november (afsluit 7 november)

Management&Techniek 2014.pdf
Management&Techniek 2015.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.161.202.234