Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen­ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Betreft: "Management&Techniek" nr. 16 van 19 september 2014

Dossier 1: Bonen (industrie)
Dossier 2: Suikerbietreinigers en rooiers

Mevrouw,
Mijnheer,

Onderstaand bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.400 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Voederreeks – 3 pag.
Project: berengeur aanpakken via genetica (ILVO) – 1 pag.

Rubriek Rundvee
Krachtvoederwaardeprijzen – 2 pag.
(o.v.) Management op Noordfranse melkveebedrijven (Inagro) – 3 pag.

Rubriek Kleinvee
Red AB (Ugent) – 2,5 pag.

Rubriek Akkerbouw
Agrometeoberichten 3 (VITO) – 2,5 pag.
Resultaten rassenproeven tarwe (uitgebreide versie op website) (LCG) – 3 pag
Resultaten rassenproef triticale: enkel op website

Rubriek Voedergewassen
Eiwithoudende gewassen (deel 2) – 3 pag
Rassenkeuze Grasmengsels (LCV) – 3 pag.

Rubriek Groenten
Zie Dossier 1: Bonen

Rubriek Fruit
Extralegale residu-eisen door winkelketens – 2 pag

Rubriek Mechanisatie
(o.v.) Michelin: nieuwe producten – 2 pag.
Demodag Erosiebestrijding (Landbouw en Visserij) – 3 pag.

Rubriek ‘In beeld’
Kiwibes (HoGent) - 1 pag.

DOSSIER 1: Bonen (industrie)
Economische situatieschets bonenteelt - 2 pag.
Reportage diepvriesgroentebedrijf Pinguin (Westrozebeke) – 2 pag.
Bedrijfsreportage bonenteler Antoine Leterme (Wulvergem) – 2 pag.

DOSSIER 2: Suikerbietenreinigers en rooiers
Grondtarra verlagen: proeven reinigers KBIVB + Franse bieteninstituut – 3 pag.
Evolutie naar niet meer ontkoppen – 3 pag.
Raadgevingen goed rooien


Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder. Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met dinsdagmiddag 9 september.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.

Management&Techniek 2014.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.92.241.157