Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen­ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Onderstaand bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.400 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Cijfers Afdeling Monitoring en Studie (cf. Studiedag rendabel varkens houden – ADLO) - 3 pag.
Interpigbijeenkomst: bezoek mestverwerking Tolpe – 2 pag.
(o.v.) Factoren van winst of –verlies: hefbomen en slagbomen (ILVO) – 3 pag.
Discussiedagen ‘intacte beren en immunocastratie’ (Vives) – 2,5 pag.
Vruchtbaarheidsindex (VVS)
Pilootproject salmonella (DGZ)

Rubriek Rundvee
Krachtvoederwaardeprijzen - 2 pag.
Worminfecties op melkveebedrijven – 2,5 pag.
Herd Navigator – 2,5 pag.

Rubriek Kleinvee
Aandachtspunten schapen houden tijdens zomer en najaar (Fac. Diergeneesk. – Ugent) - 2 pag.

Rubriek Akkerbouw
Agrometeoberichten 2 – 2,5 pag.

Rubriek groenten
Ervaringen met bladsapanalyses (bio) (PCG) - 2 pag
Open Velddag bio (Inagro) – 2 pag

Rubriek fruit
Bemesting van doordragers (aardbeien) (PCFruit) – 2 pag
Innovatieve arbeidsorganisatie (i.k.v. pluk) - 3 pag

Rubriek Mechanisatie
Holmer – 2 pag.
(o.v.) DPC Tour (Nagel-McCormick, Probotiq, Conver, Herder) 11-12 juni – 2 pag.
(o.v.) DLG-Feltdagen – 2 pag.

Rubriek Economie / Energie / Constructie
Apps for dummies – 2 pag.

Rubriek ‘In beeld’
Keuring spuittoestellen - 1 pag.

DOSSIER : WAALSE LANDBOUW
Waalse landbouw in beeld – 2 pag.
Walagri - 3 pag.
Laiterie des Ardennes – 2 pag.
Joskin – 3 pag.
Bosbouw – 3 pag.


Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder. Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met maandagmiddag 7 juli.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.

‘Zomerplanning’
Editie 15 augustus Thema Erosiebeperking / niet kerende bodembewerking (afsluit 4/8)
Editie 5 september Thema CVBB (afsluit 26/8)
Editie 19 september Thema Bonen (industrie) en Suikerbietrooiers (afsluit 9/9)

Management&Techniek 2014.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

107.21.187.131