Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen­ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Betreft: "Management&Techniek" nr. 9 van 9 mei 2014

Dossier: Netwerking

Mevrouw,
Mijnheer,

In bijlage bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.400 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Barometer intensieve veehouderij (varkens, pluimvee en melk) (KBC) – 4 pag.
Opzuivering agrarisch afvalwater (wetlands) tot hoogkwalitatief
water (drinkwater voor varkens) (Ugent) – 2,5 pag.

Studiedag duurzaamheidsaspecten in varkenshouderij (Studiedag ADLO)

Rubriek Rundvee
Droogstand: vloek of zegen voor uiergezondheid? (Ugent) - 2 pag.
Reportage met Beton Dobbelaere – 3 pag.

Rubriek Kleinvee (pluimvee)
Mycoplasma (n.a.v. 1ste International Poultry Mycoplasma Conference) (Poulpharm) – 3 pag.

Rubriek Akkerbouw
Agrometeoberichten 1 (VITO) – 2,5 pag.
Irrigatie in aardappelen (PCA – BDB) – 2 pag.

Rubriek Voedergewassen
Onkruidbestrijding mais (LCV) - 3 pag

Rubriek groenten
Studiereis Almeria (paprika, tomaten) via Europese koepel van
gewasbeschermingsmiddelenindustrie – 2,5 pag


Rubriek Fruit
Aardbeien, jaarproductie – 2 pag
Mechanische snoei appel – 2 pag

Rubriek ‘In beeld’
BASF (afvullen van gewasbeschermingsmiddelen) – 1 pag.

DOSSIER: Netwerking
Wat is netwerken. Tips.
Getuigenis
Lerende netwerken Agrocoach
Wetenschappelijk
Getuigenis Agrocoach
Nut van samenwerking
Onderzoek Netwerken in Land- en tuinbouw ILVO
Oefening

Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder. Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met vrijdagmiddag 25 april.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.

Management&Techniek 2014.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.226.168.96