Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen­ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Onderstaand bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.400 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Juiste beer op juiste voeder (ILVO-Dier) – 2,5 pag.
Vruchtbaarheidsindex 2014.2 (VVS) – 1 pag.
Cashflowbarometer veehouderij – varkens, pluimvee en melk (Jan Leyten – KBC) – 2,5 pag.

Rubriek Rundvee
Reportage op een vleesveebedrijf in Melkwezer – 2 pag.

Rubriek Akkerbouw
Aardappeldemodag (Westmaas Nederland, 20/8) – 3 pag.

Rubriek Voedergewassen
Rendabiliteit eiwithouden gewassen (Joos Latré – HoGent) – 2,5 pag.

Rubriek Groenten
Bedrijfsreportage aubergineteler Jan Heulens (Vremde) - 2 pag

Rubriek Fruit
Proeftuin pitfruit Hageland – 2 pag

Rubriek Mechanisatie
Internationale persbijeenkomst John Deere (9-10 juli) – 2,5 pag.
Internationale persbijeenkomst Fendt (7-8 juli) – 2,5 pag.

Rubriek Economie / Energie / Constructie
Apps: beschrijving KWS Maïsmanager en Buienalarm/radar – 1 pag.
Help vogels beschermen (Sofie Vergucht – Vogelopvangcentrum Merelbeke) – 2 pag
Energiemaïs + discussie: teelt voor energie of dierenvoeder – 2,5 pag.

Rubriek ‘In beeld’
Joskin: productie van mengmestton - 1 pag.

DOSSIER : CVBB - (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting)
Interview Dirk Coomans over stand van zaken en toekomst - 2 pag.
Gebiedsgerichte werking: Sint Gillis Waas en locatie in West-Vlaanderen – 3,5 pag.
Projecten: Horstgaterbeek Limburg en Staden – 2,5 pag.
Demoproject Spui in de gastuinbouw – 2 pag.
Groenbedekkers als voorteelt bij vollegrondsgroenten – 2 pag.
Reportage akkerbouw – 2 pag.


Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder. Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met dinsdagmiddag 26 augustus.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.

Management&Techniek 2014.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.197.189.108