Management & Techniek


Management&Techniek verschijnt halfmaandelijks en omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groen­ten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:
- een groot dossier over een sectoroverschrijdend thema;

- twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema).

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.


Betreft: "Management&Techniek" nr. 5 van 13 maart 2015

Dossier : IPM in de praktijk

Mevrouw,
Mijnheer,

Onderstaand bezorg ik u een summier overzicht van de thema’s die in het eerstvolgende nummer van Management&Techniek (veertiendaagse magazine: oplage 11.361 exemplaren) worden behandeld.

Rubriek Varkenshouderij
Voederreeks Varkens – 3 pag.
PED-virus - 2 pag.
(o.v.) Reportage Johan Lavens, Westrozebeke i.k.v. Agreon:
‘Vleesvarkens voederen met plantaardig restmateriaal’ (i.s.m. Vermeulen Construct en Agriton) – 2 pag.


Rubriek Rundvee
Meetlat antibioticum – 3 pag.

Rubriek Akkerbouw
Termijnmarkt voor aardappelen – 2,5 pag.

Rubriek Voedergewassen
Voederbieten in rundveerantsoen – 2,5 pag.
Maïs telen op erosiegevoelige gronden (LCV) – 2 pag.

Rubriek Groenten
GPS in de land- en tuinbouw (PSKW) – 2,5 pag.
(o.v.) Yacon (‘appelwortel’) (PCG) – 2 pag.

Rubriek Mechanisatie
SIMA beursverslag – 4 pag.

Rubriek Economie / Energie / Constructie / Media
Agroapps (Kuhn zaaimachines afstellen en OCI kunstmeststoffen) – 1 pag.

Rubriek ‘In beeld’
Jenever Filliers – 1 pag.

DOSSIER : IPM in de praktijk
Inleidend artikel (met o.a. BB-Persprijs Noach Deborre) – 2 pag.
Preventie: gewassenkeuze, vruchtafwisseling, bodemanalyse aaltjes – 2 pag.
Monitoring vollegrondsgroenten (PCG/TACO)
Monitoring aardappelen – 2 pag
Reportage wortelteler bij Hubert Deconinck – 2 pag.
Bayer forward farming – 2 pag.
Behoud nuttigen in perenteelt, biobestrijding – 2 pag.
(o.v.) Webapplicatie ILVO – Keuze van dop en driftreductie – 3 pag.Interesse om uw publicitaire boodschap te laten samengaan met de redactionele aanbreng? Aarzel dan niet om ons, volledig vrijblijvend, een seintje te geven! Wij helpen u dan graag verder.

Wij kunnen uw vraag om te adverteren noteren tot en met dinsdag 3 maart.

Alle beroepsleden Boerenbond (uitgezonderd de siertelers) ontvangen veertiendaags ‘Management&Techniek’.

Management&Techniek 2015.pdf
ISOcoated_v2_eci.iccTechnische fiche magazines.pdf

54.159.240.93